Вимкнення внутрішнього Bluetooth на Linux

Вимкнення вбудованого Bluetooth на Linux

1. Визначення ідентифікатора пристрою Bluetooth

  • Відкрийте термінал.

  • Введіть наступну команду для перегляду підключених USB пристроїв:

lsusb
  • Ви побачите список підключених пристроїв, схожий на приклад нижче (ваш список буде відрізнятися):

Визначте внутрішній пристрій Bluetooth. У цьому прикладі це Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub з ідентифікатором виробника 0a5c та ідентифікатором продукту 4500.

2. Створення правила Udev для вимкнення внутрішнього пристрою Bluetooth

Створіть новий файл під назвою 81-bluetooth-hci.rules у директорії /etc/udev/rules.d, виконавши наступну команду в терміналі:

sudo nano /etc/udev/rules.d/81-bluetooth-hci.rules
  • Додайте наступний вміст до файлу, замінивши 0a5c та 4500 на ідентифікатор виробника та ідентифікатор продукту вашого внутрішнього пристрою Bluetooth:

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0a5c", ATTRS{idProduct}=="4500", ATTR{authorized}="0"
  • Обов'язково збережіть файл, натиснувши Ctrl+X, потім Y та Enter.

3. Перезавантажте комп'ютер

  • Перезавантажте комп'ютер для застосування змін.

sudo reboot
  • Після перезавантаження внутрішній пристрій Bluetooth повинен бути вимкнений.

Тепер ви можете повернутися до попереднього кроку і налаштувати Hideez Dongle як зовнішній Bluetooth адаптер.

Last updated